Lê Cẩm Tú

Liên hệ: 0973.613.446

  • Chuyên ngành làm việc :Vật lý trị liệu / Phục hồi chức năng
  • Cơ sở công tác:Phòng khám Vật lý trị liệu / Phục hồi chức năng HCM
  • Chuyên nhận điều trị tại nhà trong lĩnh vực phục hồi chức năng :
    • Phục hồi chức năng liệt mặt ngoại biên
    • Phục hồi chức năng tai biến .
Danh mục: